Novembro 2018

Na bacía do río Miño atópanse rexistradas máis de 50 especies exóticas de plantas, moluscos, crustáceos, peixes, réptiles, aves e mamíferos. A introdución de especies piscícolas exóticas  tanto nos ecosistemas fluviais como terrestres atópanse intimamente relacionada coa acción humana....