Novembro 2018

Unha cuestión importante ao aproximarnos ao funcionamento da natureza, é recoñecer cales son as causas dos patróns de riqueza e diversidade de especies, en calquera grupo taxonómico.Considérase que a composición en especies dunha comunidade vén determinada pola interacción, no tempo, dos mecanismos de inmigración...