Outubro 2018

A regulación de caudais significa que os réximes de caudais que circulaban polos ríos en condicións naturais modifícanse. A afección directa na fauna e flora fluviais vén do feito de que as especies autóctonas han evolucionado e están adaptadas ás peculiaridades dos réximes naturais de...