Setembro 2018

Os membros do CIIMAR  estiveron realizando durante a tempada estival  seguimentos nas poboacións piscícolas obxecto do proxecto, co fin de determinar a distribución e densidade dos peixes migradores nos ríos tributarios do Norte de Portugal. Esta actuación, encádrase dentro da Actividade 4 “Avaliación do impacto...