Agosto 2018

  Para coñecer o grao de fragmentación do hábitat de cada especie ou grupo de especies da ictiofauna do río Miño e, por tanto, a incidencia dos obstáculos sobre a súa distribución realizouse un estudo da tipoloxía dos obstáculos presentes de catro afluentes seleccionados.Na parte española...