Agosto 2018

O salmón atlántico é unha das especies máis esixentes coa calidade do medio no que vive. Sempre se considerou que a presenza de poboacións estables desta especie nun río é un síntoma do bo estado de conservación global da conca. Require augas ben osixenadas e...