Agosto 2018

Dentro das actividades contempladas no marco do Proxecto Migra Miño- Minho, unha delas é a celebración de xornadas divulgativas por parte dos socios para informar sobre o estado actual das poboacións de peixes migradores presentes en Galicia como en Portugal....